Leren voor het examen

De website lerenvoorhetexamen.nl is vorig jaar door Kennisnet ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van OCW. Uit het voorgaande jaar weten we dat leerlingen enorm geholpen waren met ‘Leren voor het examen’. Alleen wisten nog niet alle leerlingen de website al goed te vinden. Om ervoor te zorgen dat de site bekend is bij alle leerlingen die deze ondersteuning kunnen gebruiken, vragen we examensecretarissen en docenten om hun leerlingen (en ouders) op de website ‘Leren voor het examen’ te wijzen. Wij weten dat leerlingen de website vertrouwen en gaan gebruiken zodra deze in Magister staat en/of in de klas wordt aanbevolen door de docent.
De website wordt ondersteund door VVVO, FvOv, het LAKS, CvTE, het ministerie van OCW en Cito.

Waarom deze website?
Door schoolsluitingen en hybride onderwijs hebben sommige leerlingen minder lesuren gehad dan voor corona normaal was. Ook tijdens de aankomende examenperiode kunnen docenten en leerlingen nog steeds in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting. Uit onderzoek weten wij dat leerlingen op zoek gaan naar extra ondersteuningsmogelijkheden. Hierbij worden zij overspoeld door commerciële examensites en dure examentrainingen. Niet voor iedere leerling (en ouder) is dit betaalbaar.
In opdracht van het Ministerie van OCW is daarom de website Leren voor het Examen in het leven geroepen: een plek waar al het oefen- en leermateriaal voor de examens kosteloos wordt aangeboden.
‘Leren voor het examen’ is er niet alleen voor de leerling. Docenten vinden er namelijk alle relevante informatie per vak, domein en subdomein, aangevuld met video’s en oefenexamens. De materialen zijn vrij toegankelijk en te gebruiken als lesvoorbereiding. Op de site is ook het volgende te vinden:
  • Verkorte syllabi, met vereenvoudigde begrippen- en onderwerpenlijst
  • Uitlegvideo’s van bekende YouTube-docenten
  • Uitlegvideo’s over moeilijke examenvragen
  • Oude examens om te oefenen
  • Toegang tot examenstof
  • ExamenBoosters voor de laatste voorbereidingen