Bestuur

Het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 zoals dat gepresenteerd is op de jaarvergadering van 10 februari 2020.

PLEXS meerjarenbeleidsplan 2020-2024

 

Het bestuur stelt zich voor…

Sylvia Spaans-Touw (voorzitter)

Mijn naam is Sylvia Spaans-Touw. Ik ben 56 jaar en ik woon in Leiden. Ik werk sinds 2004 op het Pieter Groen College in Katwijk. Inmiddels vervul ik op deze school diverse rollen. Ik ben eerstegraads docent wiskunde en natuurkunde en tevens de voorzitter van de sectie natuurkunde. Daarnaast ben ik op deze school de examensecretaris van de afdeling VWO en vervul ik de rol van voorzitter in de examencommissie.

Sinds februari 2019 ben ik voorzitter van PLEXS. Vanuit deze positie wil ik me inzetten voor de versteviging van de positie van de examensecretarissen, zowel intern, binnen de eigen school, als extern via PLEXS. Binnen de eigen schoolorganisatie is de examensecretaris de spil in de examenorganisatie en deze functionaris moet als zodanig ook stevig en duidelijk gepositioneerd worden. Daarnaast wil ik werken aan de versteviging van de positie van PLEXS, en dus van de examensecretarissen, ten opzichte van de ketenpartners.

Om de rol van examensecretaris goed te kunnen vervullen is het noodzakelijk om over voldoende kennis op het gebied van examinering en goede communicatieve, organisatorische en leidinggevende vaardigheden te beschikken. Als bestuurslid van PLEXS wil ik daarom een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van zowel startende als gevorderde examensecretarissen.

De borging van de kwaliteit van de examinering en de borging van de waarde van het diploma staan bij mij hoog in het vaandel. Zowel binnen mijn rollen op mijn eigen school als in mijn rol van voorzitter van PLEXS wil ik deze borging stimuleren.

Nelleke Bouma – de Lange (secretaris)

Niet het eerste lid (nr. 155) maar ik zag wel direct het belang in van PLEXS: voor, door en van eindexamensecretarissen in het VO. Daarom heb ik mij begin 2018 aangemeld als algemeen bestuurslid, vanaf augustus 2020 heb ik de secretaristaak gekregen.

Ik werk op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, een school voor havo/vwo met bijna 1.300 leerlingen. Naast eindexamensecretaris houd ik mij bezig met kwaliteitszorg en (onderwijskundige) beleidszaken.

Tom van Wanrooij (penningmeester)

Vanaf de oprichting ben ik bestuurslid en penningmeester bij PLEXS. Bij de oriƫnterende gesprekken met Adri van de Ven van het CvTE ontdekten we dat er veel behoefte was aan onderling contact tussen examensecretarissen. De vereniging heeft direct na de oprichting veel leden gekregen en er zijn bij grote organisaties deuren open gegaan om vanuit de praktijk mee te kijken en denken bij het ontwikkelen van beleid.
Als examensecretaris ben ik werkzaam op het Elde College in Schijndel, een school voor alle niveaus in het VO. Mijn taak is gericht op de vmbo GL/TL afdeling, waarbij ik veel samenwerking heb met mijn collega’s bij zowel havo/vwo als vmbo BB/KB. Het werk als bestuurslid bij PLEXS heeft mij persoonlijk veel expertise gebracht, die ik effectief kan inzetten op mijn eigen school.

Rob te Brummelstroete (website en communicatie)

Ik ben nu vier jaar examensecretaris op het Gerrit Komrij College in Winterswijk. In het begin alleen voor mavo-havo-vwo, het laatste jaar ook voor vmbo basis en kader. Al snel had ik als examensecretaris de toegevoegde waarde van PLEXS ontdekt en omdat ik niet alleen wilde halen, maar ook brengen heb ik mij kandidaat gesteld als bestuurslid. Sinds februari 2019 ben ik als bestuurslid verantwoordelijk voor de website en de communicatie. Het is goed om te zien dat steeds meer deuren opengaan voor PLEXS en dat onze inbreng serieus meegenomen wordt in de besluitvorming.

 

Leon Gerdsen (website en communicatie)