Privacyverklaring

Algemeen

Het platform voor examensecretarissen PLEXS is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens en hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming

Tom van Wanrooij, bestuurslid met ledenbeheer in de portefeuille, is functionaris gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via emailadres: ledenbeheer@plexs.info.

Welke persoonsgegevens houdt PLEXS bij van haar leden

PLEXS houdt van haar leden de voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens,  bankrekening, schoolnaam en schooltype en emailadres bij.

Verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden door duidelijk omschreven en rechtmatig doel. De doelen van de gegevensverwerking voor PLEXS zijn:

  • Gegevens van leden worden bijgehouden in een ledenbestand om facturen en nieuwsbrieven te kunnen versturen aan de leden. De ledenbeheerder houdt de gegevens van de leden bij. Leden kunnen veranderingen in hun gegevens doorgeven aan ledenbeheer@plexs.info. De ledenbeheerder is gehouden aan geheimhouding met betrekking tot persoonsgegevens van leden.
  • Leden kunnen op de website van PLEXS elkaars naam, schoolnaam en schooltype zien, met als doel met elkaar over de werkzaamheden van examensecretarissen te communiceren. Leden kunnen alleen hun eigen gegevens op de website bewerken.

De wettelijke grondslag voor deze doelen is een overeenkomst met de leden en toestemming van de leden.

Delen van gegevens met derden

Gegevens van leden zullen niet met derden worden gedeeld.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf einde lidmaatschap. Voor gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt de bewaartermijn zeven jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kan gestuurd worden naar ledenbeheer@plexs.info.

 Beveiliging

De toegang tot de eigen gegevens op de website zijn via een door persoonlijk wachtwoord beveiligd account. De opslag van gegevens door ledenbeheer gebeurt in een beveiligde database met veilige back-ups .