Social Media

PLEXS nu ook op Facebook, Twitter en LinkedIn!

PLEXS heeft als een van de doelen om examensecretarissen met elkaar in verbinding te brengen. Dit biedt de mogelijkheid om van en met elkaar te leren over alles rondom schoolexamens en de centrale examens.
Om dit doel te bereiken heeft PLEXS verschillende manieren en secretarissen met elkaar in contact te brengen.

Het forum.
Op de website van PLEXS is een besloten forum voor de leden. Op dit forum kunnen leden met elkaar casussen bespreken en informatie uitwisselen.

Facebook
Op Facebook heeft PLEXS een eigen pagina en een besloten groep. Leden kunnen zich voor deze besloten groep aanmelden.

X (Twitter) en LinkedIn
Op zowel X (Twitter) als LinkedIn heeft PLEXS een account om informatie en wetenswaardigheden snel te kunnen delen.