Maak een account aan

Registreren op deze site is makkelijk. Vul gewoon de velden hieronder in en het nieuwe account wordt meteen aangemaakt.

Beste examensecretaris,

“Welkom bij PLEXS”

PLEXS is vanaf 1 januari 2015 een bestuurlijke vereniging met in korte tijd meer dan 1.000 leden.
Een lidmaatschap van PLEXS is persoonsgebonden, dat betekent dat je persoonlijk lid wordt en niet de onderwijsinstelling waar je werkzaam bent. Het lidmaatschap kost 120 euro per kalenderjaar (2023) en wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.

Aanmeldingsprocedure / registratie:
Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de eerstvolgende maand na registratie. Na het verzenden van het registratieformulier ontvang je in de eerste week van de volgende maand een bericht van welkom en een factuur voor je lidmaatschap. Nadat de factuur is voldaan door jou of jouw onderwijsinstelling zal jouw account op de website zo spoedig mogelijk worden geactiveerd. Je ontvangt hiervan een activatiemail.
Pas na betaling van de contributie kun je deelnemen aan activiteiten van PLEXS.

Gemiddelde duurt het enkele weken tot een maand voordat de registratie en betaling door de onderwijsinstelling zijn voldaan.

Accountgegevens

Profielgegevens

Naam (volledige voor- en achternaam) (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Voornaam (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Voorletters (verplicht)

gebruik enkel hoofdletters en plaats na iedere letter een punt

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Tussenvoegsel

schrijf voluit: van / van der / ...

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Achternaam (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Geslacht (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Geboortedatum (verplicht)

gebruik de schrijfwijze [dd-mm-jjjj]

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Regio (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Schoolsoort

Om meerde soorten aan te klikken houdt CTRL of CMD ingedrukt.

Opschonen

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Telefoonnummer

Gebruik geen streepjes of spaties. Vul alleen een eigen vast telefoonnummer in, geen algemeen schoolnummer.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Mobiele telefoonnummer

Gebruik geen streepjes of spaties.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Naam school (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Plaats of locatie school (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Brincode (verplicht)

De brincode bestaat uit twee cijfers, twee letters en twee cijfers. De hoofdlocatie eindigt meestal op '00'

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Wie mag dit veld zien?
Factuur aan (verplicht)

Naam school, instelling of bestuur. Vul hier géén e-mailadres in.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Wie mag dit veld zien?
Factuur t.a.v. (verplicht)

Naam afdeling of contactpersoon.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Wie mag dit veld zien?
Factuur adres (verplicht)

Dit is meestal het adres of de postbus van uw school.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Factuur postcode (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf

Factuur plaats (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen mijzelf