Links

Examenblad.nl

Examenblad.nl

Hier vind je alle mededelingen vanuit het CvTe over de verschillende examenjaren.

www.examenblad.nl

Ikbenexamensecretaris.nl

Als u examensecretaris bent, kan het prettig zijn houvast te hebben: daarom vindt u hier nuttige informatie en verwijzingen naar informatie over de centrale examens (CE).

www.ikbenexamensecretaris.nl

Cito

Cito - pagina voortgezet onderwijs

Bekijk hier alle informatie vanuit Cito voor het voortgezet onderwijs.

www.cito.nl

Cito - Centrale examens

Bekijk hier alle informatie vanuit Cito over de Centrale Examens

www.cito.nl

Cito - Rekentoets VO

Bekijk hier alle informatie vanuit Cito over de Rekentoets VO.

www.cito.nl

Cito - Schoolexamens

Bekijk hier alle informatie vanuit Cito over de schoolexamens.

www.cito.nl

Examenloket

Examenloket

www.duo.nl

DUO

DUO - Voortgezet Onderwijs

Voor de startpagina van DUO.

www.duo.nl

DUO - Computerexamens FACET

Bekijk hier de informatie over het gebruik van FACET:
– Systeemeisen;
– Handleidingen en systeemcheck;
– Normering;
– Formulieren;
– Contact.

www.duo.nl

Inspectie

Homepage

Voor de startpagina van de inspectie, klik hier …
Voor de startpagina van de inspectie voor het voortgezet onderwijs, klik hier …

VO-Raad

Startpagina

Voor de startpagina van de VO-raad.

www.vo-raad.nl

Sectorontwikkeling

Voor informatie over de sectorontwikkeling in het VO.

www.vo-raad.nl

AOC-raad

Startpagina

AOC’s verzorgen een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. De toenemende aandacht voor natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt om goed opgeleide mensen. De AOC’s gaan voorop in de vergroening. Jong en oud, in de stad en in de regio. De groene wereld begint bij ons!

www.aocraad.nl

Het CvTE

College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is hét centrum in Nederland waar examens in goede handen zijn. Examens in het reguliere voortgezet onderwijs, de volwasseneneducatie, de staatsexamens voor VO en voor Nederlands als tweede taal (NT2). In de toekomst komen daar de centrale examens voor het mbo bij.
De taak van het CvTE is om namens de overheid de kwaliteit van al deze examens te waarborgen en te zorgen voor een vlekkeloze afname. Deze taak is belangrijk vanwege het ‘civiel effect’ dat aan afgegeven diploma’s is verbonden: honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met het werk van het CvTE en hebben groot belang bij de kwaliteit ervan. Ook de politiek erkent het belang van goede examens en betrouwbare niveauhandhaving meer dan ooit. In de kenniseconomie die Nederland wil zijn, is een stelsel van kwalitatief hoogwaardige examens een factor van grote betekenis.

www.hetcvte.nl

Ministerie van Onderwijs

Startpagina

Bekijk de website van het ministerie van onderwijs.

www.rijksoverheid.nl

Examenbesluit

Bekijk hier het hele examenbesluit.

wetten.overheid.nl

Steunpunt Taal & Rekenen