Links

Examenblad.nl

Examenblad.nl

Hier vind je alle mededelingen vanuit het CvTe over examenjaar 2018.

www.examenblad.nl

Septembermededeling 2017

www.examenblad.nl

Rekentoets VO 2017

Bekijk hier alle informatie over de Rekentoets VO.

www.examenblad.nl

Roosters 2018

Bekijk hier alle informatie over de roosters 2018 in de tijdvakken 1 en 2.

www.examenblad.nl

Toegestane hulpmiddelen 2018

Bekijk hier alle informatie over de hulpmiddelen bij het centraal examen in 2018.

 

www.examenblad.nl

Kandidaten met een beperking 2018

Bekijk hier alle informatie over de mogelijkheden voor examinering voor kandidaten met een beperking.

www.examenblad.nl

CITO

CITO - pagina voortgezet onderwijs

Bekijk hier alle informatie vanuit CITO voor het voortgezet onderwijs.

www.cito.nl

CITO - Centrale examens

Bekijk hier alle informatie vanuit CITO over de Centrale Examens

www.cito.nl

CITO - Rekentoets VO

Bekijk hier alle informatie vanuit CITO over de Rekentoets VO.

www.cito.nl

CITO - Schoolexamens

Bekijk hier alle informatie vanuit CITO over de schoolexamens.

www.cito.nl

Examenloket

Examenloket

Het Examenloket is een samenwerking van het Ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Voor al uw vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot examens in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Examenloket. Dit loket is telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur:
Telefoon: 079 323 2999
E-mail: examenloket@duo.nl
Wij stellen het op prijs als u bij vragen per e-mail uw telefoon- en brinnummer vermeldt.

Hebt u vragen over de uitwisseling van examengegevens met BRON, dan neemt u contact op met het Informatiepunt Onderwijs (IPO):
Telefoon: 050 599 9000
E-mail: ipo@duo.nl

Voor vragen over de logistiek rondom examens ((na)bestellen van examenopgaven, koppeling tweede correctie) kunt u terecht bij DUO Examendiensten:
Telefoon: 050 599 8933
E-mail: examens@duo.nl

Twijfelt u waar u moet zijn? Neem dan contact op met het Examenloket. Dan weet u zeker dat u goed terechtkomt!

www.duo.nl

DUO

DUO - Voortgezet Onderwijs

Voor de startpagina van DUO.

www.duo.nl

DUO - Computerexamens FACET 2017

Bekijk hier de informatie over het gebruik van FACET:
– Systeemeisen;
– Handleidingen en systeemcheck;
– Normering;
– Formulieren;
– Contact.

www.duo.nl

Inspectie

Homepage

Voor de startpagina van de inspectie, klik hier …
Voor de startpagina van de inspectie voor het voortgezet onderwijs, klik hier …

VO-Raad

Adviestabellen opsturen examenwerk 2018

www.vo-raad.nl

Startpagina

Voor de startpagina van de VO-raad.

www.vo-raad.nl

Sectorontwikkeling

Voor informatie over de sectorontwikkeling in het VO.

www.vo-raad.nl

Protocollen examens 2018

Protocollen 2018

www.vo-raad.nl

AOC-raad

Startpagina

AOC’s verzorgen een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. De toenemende aandacht voor natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt om goed opgeleide mensen. De AOC’s gaan voorop in de vergroening. Jong en oud, in de stad en in de regio. De groene wereld begint bij ons!

www.aocraad.nl

Het CvTE

College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is hét centrum in Nederland waar examens in goede handen zijn. Examens in het reguliere voortgezet onderwijs, de volwasseneneducatie, de staatsexamens voor VO en voor Nederlands als tweede taal (NT2). In de toekomst komen daar de centrale examens voor het mbo bij.
De taak van het CvTE is om namens de overheid de kwaliteit van al deze examens te waarborgen en te zorgen voor een vlekkeloze afname. Deze taak is belangrijk vanwege het ‘civiel effect’ dat aan afgegeven diploma’s is verbonden: honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met het werk van het CvTE en hebben groot belang bij de kwaliteit ervan. Ook de politiek erkent het belang van goede examens en betrouwbare niveauhandhaving meer dan ooit. In de kenniseconomie die Nederland wil zijn, is een stelsel van kwalitatief hoogwaardige examens een factor van grote betekenis.

www.hetcvte.nl

Examenblad.nl

Alle informatie van het CvTE wordt gepubliceerd op examenblad.nl

Ministerie van Onderwijs

Startpagina

Bekijk de website van het ministerie van onderwijs.

www.rijksoverheid.nl

Examenbesluit

Bekijk hier het hele examenbesluit.

wetten.overheid.nl

Steunpunt Taal & Rekenen