Opleidingen PLEXS

Cursussen 2023-2024

In schooljaar 2023-2024 organiseert PLEXS weer twee lichtingen van onze cursus voor beginnende examensecretarissen. Het aanbod is verder verfijnd en het bestuur oriënteert zich op uitbreiding van het aanbod cursussen voor verschillende doelgroepen. Het animo voor de cursussen is op dit moment groter dan de capaciteit die wij kunnen bieden. Daarom hebben wij de aanmeldprocedure verder verscherpt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandag, waarbij iedere bijeenkomst op een andere locatie plaatsvindt. Je bent op bezoek bij respectievelijk het ministerie van OC&W, het CvTE, Cito en de laatste cursusdag is bij het Postiljon in Bunnik. In het ochtendprogramma staat de organisatie waar je te gast bent centraal en in de middag zal onder leiding van een ervaren coach de dagelijkse praktijk van de examensecretaris worden belicht. De laatste dag zullen ook ervaren secretarissen aansluiten om hun kennis met jullie te delen. Iedere dag is de lunch inbegrepen.

Om deel te kunnen nemen aan de één van de cursussen dien je bij aanmelding lid te zijn van PLEXS. Het is niet mogelijk om collega’s aan te melden of mee te nemen naar de bijeenkomsten, ook niet als je zelf niet aanwezig kunt zijn. Het is tevens niet mogelijk om bij een andere bijeenkomst aan te sluiten indien je verhinderd bent.

Themadagen

In schooljaar 2023-2024 gaat PLEXS verder met het aanbieden van themadagen. Ook bij meer ervaren examensecretarissen bestaat een grote behoefte aan (bij-)scholing en intervisie. Op de themadagen willen we met een groep aanwezigen één bepaald thema verder uitdiepen. De eerste themadag met als onderwerp “Welke ruimte is er voor de invulling van het schoolexamen” vindt plaats op maandag 9 oktober 2023.
Andere themadagen vinden plaats op 27 november 2023  in en 29 januari 2024. Aanmelding hiervoor is mogelijk via de link in de nieuwsbrief.
De locaties en onderwerpen zijn als volgt:

Maandag 27 november 2023 – Zwolle
Passend examineren in het VO (CvTE)

Maandag 29 januari 2024 – Bunnik
Passend examineren in het VO (CvTE)
Een waardevol schoolexamen (VO-raad)

Passend examineren in het VO
Het doel van de ochtend is om meer zicht te krijgen op de ruimte die er is om passend te examineren bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Waaraan kan je allemaal denken en waarmee moet je rekening houden? Welke standaard aanpassingen zijn voorhanden en welke andere manieren zijn denkbaar om aan de belemmering van een leerling tegemoet te komen?
Omdat de wetgeving veel ruimte laat aan scholen om hier zelf over na te denken en verantwoordelijkheid in te nemen, wordt het vooral een praktische bijeenkomst waar we aan de hand van (meegebrachte) casussen met elkaar het gesprek aangaan over de (on)mogelijkheden
Een waardevol schoolexamen
Het doel van deze dag is om met elkaar te verkennen welke ruimte er is voor de invulling van het schoolexamen. Tijdens de bijeenkomst kijken we naar wat moet en wat mag, halen we inspiratie uit voorbeelden en zoomen we in op jouw rol als examensecretaris.
Omdat het niet alleen gaat over beleidsuitvoering, maar juist over beleidsontwikkeling richten we ons met dit thema met name op de examensecretaris die ook lid is van de examencommissie. Immers, de examensecretaris in de examencommissie heeft een rol in het borgen van kwaliteit naast het zorgen voor de uitvoering. De VO-raad verzorgt een deel van het programma en daarnaast is er veel ruimte voor collegiale consultatie.

Landelijk congres
Het landelijke congres, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering, zal dit schooljaar plaatsvinden op maandag 4 maart 2024. De aanmelding hiervoor zal in december worden verspreid middels een nieuwsbrief. Aanmelden en deelnemen aan het congres is alleen mogelijk voor leden.

Regiobijeenkomsten
Leden kunnen in hun eigen regio kleinschalige bijeenkomsten organiseren voor de leden uit de regio. Voordeel hiervan is dat reisafstanden beperkt blijven. Via PLEXS is het mogelijk om in contact te komen met examensecretarissen in je eigen omgeving. Wil je zo’n bijeenkomst plannen? Laat het ons weten via bestuur@plexs.info.