Opleiding

Cursussen 2019-2020

In schooljaar 2019-2020 starten weer twee lichtingen van onze cursus voor beginnende examensecretarissen. Het aanbod is verder verfijnt en het bestuur oriënteert zich op uitbreiding van het aanbod cursussen voor verschillende doelgroepen. Het animo voor de cursussen is op dit moment groter dan de capaciteit die wij kunnen bieden. Daarom hebben wij de aanmeldprocedure verder verscherpt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandag, waarbij iedere bijeenkomst op een andere locatie plaatsvindt. Je bent op bezoek bij respectievelijk het ministerie van OC&W, het CvTE, Cito en op school bij één van de deelnemers. In het ochtendprogramma staat de organisatie waar je te gast bent centraal en in de middag zal onder leiding van een ervaren coach de dagelijkse praktijk van de examensecretaris worden belicht. De laatste dag zullen ook ervaren secretarissen aansluiten om hun kennis met jullie te delen. Iedere dag is de lunch inbegrepen.

De gehele cursus kost 495 euro per deelnemer. Na sluiting van de inschrijving zal de factuur worden verstuurd.

Om deel te kunnen nemen aan de één van de lichtingen dien je lid te zijn van PLEXS, ook in 2020. Het is niet mogelijk om collega’s aan te melden of mee te nemen naar de bijeenkomsten, ook niet als je zelf niet aanwezig kunt zijn. Het is tevens niet mogelijk om bij een andere bijeenkomst aan te sluiten indien je verhinderd bent.

Tranche 5

maandag 28 oktober 2019

Ministerie OC&W – Den Haag

maandag 11 november 2019
Het CvTE – Utrecht

maandag 9 december 2019
Cito – Arnhem

maandag 27 januari 2020
n.n.b. (deelnemende school)

Tranche 6

maandag 25 november 2019
Ministerie OC&W – Den Haag

maandag 13 januari 2020
Het CvTE – Utrecht

maandag 9 maart 2020
Cito – Arnhem

maandag 30 maart 2020
n.n.b. (deelnemende school)

Landelijk congres
Het landelijke congres, met voorafgaand de algemene ledenvergadering, zal dit schooljaar plaatsvinden op maandag 10 februari 2020. De aanmelding hiervoor zal in december worden verspreid.

Regiobijeenkomsten
Leden kunnen in hun eigen regio kleinschalige bijeenkomsten organiseren voor de leden uit de regio. Voordeel hiervan is dat reisafstanden beperkt blijven. Via PLEXS is het mogelijk om in contact te komen met examensecretarissen in je eigen omgeving. Wil je zo’n bijeenkomst plannen? Laat het ons weten via bestuur@plexs.info.