Opleiding

Cursussen 2021-2022

In schooljaar 2021-2022 starten weer twee lichtingen van onze cursus voor beginnende examensecretarissen. Het aanbod is verder verfijnt en het bestuur oriënteert zich op uitbreiding van het aanbod cursussen voor verschillende doelgroepen. Het animo voor de cursussen is op dit moment groter dan de capaciteit die wij kunnen bieden. Daarom hebben wij de aanmeldprocedure verder verscherpt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandag, waarbij iedere bijeenkomst op een andere locatie plaatsvindt. Je bent op bezoek bij respectievelijk het ministerie van OC&W, het CvTE, Cito en op school bij één van de deelnemers. In het ochtendprogramma staat de organisatie waar je te gast bent centraal en in de middag zal onder leiding van een ervaren coach de dagelijkse praktijk van de examensecretaris worden belicht. De laatste dag zullen ook ervaren secretarissen aansluiten om hun kennis met jullie te delen. Iedere dag is de lunch inbegrepen.

De gehele cursus kost 525 euro per deelnemer. Na sluiting van de inschrijving zal de factuur worden verstuurd.

Om deel te kunnen nemen aan de één van de cursussen dien je lid te zijn van PLEXS, ook in 2022. Het is niet mogelijk om collega’s aan te melden of mee te nemen naar de bijeenkomsten, ook niet als je zelf niet aanwezig kunt zijn. Het is tevens niet mogelijk om bij een andere bijeenkomst aan te sluiten indien je verhinderd bent.

Themadagen

In schooljaar 2021-2022 start PLEXS ook met themadagen. Ook bij meer ervaren examensecretarissen bestaat een grote behoefte aan (bij-)scholing en intervisie. Op de themadagen willen we met een groep aanwezigen één bepaald thema verder uitdiepen. De eerste themadag met als onderwerp het PTA vindt plaats op maandag 15 november 2021. Andere themadagen vinden plaats op 24 januari en 11 april. Hiervoor worden de onderwerpen later bepaald.

Landelijk congres
Het landelijke congres, gecombineerd de algemene ledenvergadering, zal dit schooljaar plaatsvinden op maandag 7 maart 2022. De aanmelding hiervoor zal in januari worden verspreid.

Regiobijeenkomsten
Leden kunnen in hun eigen regio kleinschalige bijeenkomsten organiseren voor de leden uit de regio. Voordeel hiervan is dat reisafstanden beperkt blijven. Via PLEXS is het mogelijk om in contact te komen met examensecretarissen in je eigen omgeving. Wil je zo’n bijeenkomst plannen? Laat het ons weten via bestuur@plexs.info.