FAQ

Wat zijn de werkzaamheden van PLEXS?

  • PLEXS is voor en door examensecretarissen, je kunt zelf een bijdrage leveren door actieve deelname aan het forum. Maar je kunt ook als ervaren examensecretaris een bijdrage leveren aan de cursus voor startende examensecretarissen door op de laatste cursusdag vragen van beginnende examensecretarissen te beantwoorden.
  • Het bestuur van PLEXS onderhoudt contact met de ketenpartners die bij de examens betrokken zijn, zoals CvTE, OCW, DUO, Cito, VO-raad.
  • Positie van + deskundigheidsbevordering (cursus, congres, forum)

Plexs is in overleg met de ketenpartners bezig om de taak van examensecretaris binnen een school duidelijker weg te zetten, de taken en verantwoordelijkheden van de examensecretaris duidelijk te formuleren.

Hoe werkt het lidmaatschap van PLEXS?

  • Het lidmaatschap van PLEXS is een persoonlijk lidmaatschap, je bent als examensecretaris lid van PLEXS. Een school of bestuur kan geen lid worden van PLEXS, omdat wij een vereniging zijn van examensecretarissen en niet van scholen of schoolbesturen.
  • Het lidmaatschap van PLEXS is een persoonlijk lidmaatschap, het is daarom niet overdraagbaar.
  • Het lidmaatschap van PLEXS loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar.
  • Als je (volgend jaar) geen examensecretaris meer bent, zeg je je lidmaatschap uiterlijk 1 december op. Je opvolger kan zich via de website aanmelden als nieuw lid.
  • De activiteiten die door PLEXS georganiseerd worden zijn uitsluitend toegankelijk voor onze leden.
  • Je kunt je aanmelden als lid van PLEXS door op onze website op de pagina ‘registratie ’ je gegevens achter te laten. Op deze pagina vind je nadere informatie en ook de kosten van het lidmaatschap. Het lidmaatschap gaat na aanmelding in op de eerste dag van de eerstvolgende maand. 

Wat als je een foutmelding krijgt bij het inloggen op website of je geen nieuwsbrieven ontvangt?

Ik kan niet meer inloggen op de website. Stuur een mail onder vermelding van naam en lidmaatschapsnummer naar ledenbeheer@plexs.info. Wij proberen ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer in kunt loggen.

Ik ontvang geen mailberichten of nieuwsbrieven van PLEXS. Waarschijnlijk worden de mailings die door PLEXS verstuurd worden in de spambox geplaatst. Je moet alle mails die verstuurd worden door ***@plexs.info markeren als gewenste email.

Wat doet PLEXS aan deskundigheidsbevordering?

Congres

PLEXS organiseert jaarlijks in het eerste kwartaal van het kalenderjaar een congres. Veel van de ketenpartners die betrokken zijn bij de examens zijn hier aanwezig en verzorgen een workshop, daarnaast is er ook ruimte voor het netwerken met collega examensecretarissen.

Alleen onze leden ontvangen in december/januari een nieuwsbrief met daarin alle informatie over het congres. In deze nieuwsbrief staat ook hoe je je kunt aanmelden voor het jaarlijkse congres.

Cursus

Wat is de inhoud van de cursus? PLEXS organiseert jaarlijks één of twee keer een cursus voor beginnende examensecretarissen. In deze cursus wordt door verschillende ketenpartners informatie gegeven over de rol, van deze verschillende ketenpartners binnen de hele examenketen. Daarnaast is er veel tijd ingeruimd voor intervisie, deze intervisie wordt begeleid door ervaren coaches.

Voor wie is de cursus bedoeld? De cursus is vooral zinvol voor examensecretarissen die voor het eerste of tweede jaar als examensecretaris actief zijn.

Hoe kan ik me aanmelden voor de cursus? Zodra bekend is wanneer er weer een cursus aangeboden gaat worden, zullen wij dat in de nieuwsbrief die alleen aan onze leden verstuurd wordt bekend maken. In deze nieuwsbrief zullen we ook aangeven hoe onze leden zich voor de cursus kunnen aanmelden.

Krijg je een melding dat de cursus vol zit? Kan ik mij alvast inschrijven voor de volgende cursus? Nee, dat is niet mogelijk. Wij hanteren geen wachtlijst voor een volgende cursus.

Zijn er ook vervolgcursussen? PLEXS biedt inmiddels ook themadagen voor ervaren examensecretarissen. Op deze dagen worden actuele onderwerpen besproken.

Forum

Waarom een forum? Op het forum kunnen examensecretarissen elkaar op een laagdrempelige manier casussen uit de dagelijkse praktijk voorleggen (collegiale consultatie). Iedereen die lid is, heeft toegang en kan zelf deelnemen.

Hoe plaats ik een topic op het forum? Je kunt een topic op het forum plaatsen door in te loggen op de website en dan op het onderdeel Forum het juiste forum aan te klikken. Nu kun je binnen dit forum onder aan de pagina een nieuw gesprek starten.

Hoe reageer ik op een topic op het forum? Je kunt op een onderwerp op het forum reageren door onderaan de bladzijde waar het onderwerp staat het reactieformulier in te vullen.