Verslag regiobijeenkomst Noord-West 19 november 2018

Plaats: OSG West-Friesland te Hoorn

Datum: maandag 19 november 2018

Aanwezig:

Inge Wichgers, Flow VO

Nelleke Bouwma, contactpersoon Plexsbestuur, ECL Haarlem

Herman van den Bos, contactpersoon regio Noord-West, DaVinci College Purmerend

Gertruud Verdonschot, contactpersoon regio Noord-West, Tabor College loc. d’Ampte Hoorn

Dick de Groot, examensecretaris OSG West-Friesland Hoorn

En verder de vertegenwoordigers/examensecretarissen van de volgende scholen:

Trias, Krommenie

Jan Aerndts College

Clusius College Heerhugowaard

SG de Triade Edam

Pascal College

Van der Meij College Alkmaar

Daaf Gelukschool, loc. Gunning

Rudolf Steinercollege

 

 

De agendapunten:

  1. Flow VO
  2. Checklist 1 VO Raad Examenreglement
  3. Checklist 2 VO Raad Programma van toetsing en afsluiting
  4. Rondvraag

 

Ad. 1

Flow VO

Inge Wichgers, een van de promovendi van de Universiteit Groningen, legt via een PowerPoint presentatie uit wat het onderzoek Flow VO inhoudt: onderzoek naar de schoolloopbaan van leerlingen in het vo.

Voor het onderzoek worden nog scholen gezocht, met name vmbo scholen en scholen in grotere steden. Er worden flyers, een tijdpad en voorbeeldbrieven voor ouders en leerlingen uitgedeeld. Meer informatie is te vinden op flow-vo.nl.

 

Ad. 2

Checklist 1 VO Raad Examenreglement

We zijn punt voor punt de checklist langs gegaan. Besproken punten zijn:

–        Er zijn scholen met een centraal examenreglement en een schoolexamenreglement, er zijn scholen met alleen een centraal examenreglement

–        Nr. 22: persoonlijke PTA’s hoeven niet naar de inspectie

–        Nr. 26: wenselijk is om in het examenreglement een lijst op te nemen met voorbeelden van onregelmatigheden tijdens het (school)examen. De vraag die direct boven komt is: wanneer is een onregelmatigheid een onregelmatigheid? Dit zouden we graag eens besproken zien met een deskundige/inspecteur

–        Nr. 27: op de aanwezige scholen wordt verschillend omgegaan met de herkansingsregel voor schoolexamens

–        Nr. 30: het niet inleveren van opdrachten valt onder een onregelmatigheid, dit moet gemeld worden bij de inspectie

–        Nr. 37: se werkt hoeft niet bewaard te blijven, CE werk wel

 

Ad. 3

Checklist 2 VO Raad Programma van toetsing en afsluiting

Ook hier zijn we punt voor punt de checklist afgegaan. Besproken punten zijn:

–        Nr. 2: Is 1 oktober haalbaar om PTA aan inspectie te verzenden? Voor de meeste scholen wel

–        Nr. 20: als een leerling gezakt is en een hoger cijfer voor het pws zou een leerling kunnen laten slagen is het mogelijk om op het vavo/luzac alleen het pws opnieuw te maken om zo een diploma te krijgen

Maatwerk: komt steeds meer voor op havo/vwo, het vmbo heeft hier al langer ervaring mee

 

 

Ad. 4

Rondvraag

Nelleke: Zijn er vragen voor PLEXS? Er is nog veel onduidelijk over de rekentoets. Graag duidelijkheid

 

Herman: Volgende bijeenkomst?

Datum:  maandag 18 november 2019

School: Trias in Krommenie, dhr. Cees Mars

Onderwerp: het PTA, graag je PTA meenemen zodat we kunnen vergelijken

Dhr. Piet Groenewegen van de VO Raad zal hierbij aanwezig zijn

 

Met collegiale groet en tot het landelijke PLEXS congres,

 

Hermans van den Bos

Gertruud Verdonschot