Verslag regiobijeenkomst Midden 4 juni 2018

Verslag bijeenkomst PLEXS regio Midden        4 juni 2018
VAVO lyceum Amersfoort

Eerste deel: gluren bij de buren.
We worden welkom geheten en in het kort wordt de ontstaansgeschiedenis van het VAVO lyceum verteld. Vervolgens gaan we iets dieper in op het VAVO:
– voor gezakte lln. op het VO die te volwassen zijn voor het VO
– voor ll. die vastlopen op het VO ( burn-out, depressies, ….)
– voor leerlingen die terugzakken of opstromen, maar dat niet (meer) binnen het gewone VO willen/kunnen
– voor lln die een verkeerde profielkeuze hebben gemaakt en dat willen rechtzetten
– voor lln die nog maar kort in Nl zijn ( vanaf ISK) en geschakeld moeten worden naar M/HBO
– voor topsporters
Groot verschil met een gewoon VO is dat lln op het VAVO een deel van de vakken kan doen, op het VO moet je alle vakken opnieuw doen. Eigenlijk allen voor jonge mensen van 18 jaar en ouder. Voor 16/17-jarigen bestaat de uitbestedingsmogelijkheid. Diploma heeft dezelfde waarde, exameneisen (slaag- zakregeling ) zijn gelijk.
Aanmelding:
– zelf (18 en ouder) of via decaan (uitbesteding)
– gesprek met de leerling en het VAVO beslist of dit een zinvolle route is.
Opleidingen:
– VMBO TL                         -HAVO- schakel ( goede vmbo’ers die willen plussen)
– HAVO                               – VWO                                               – M/HBO- schakel ( alleen in Utrecht)

Tweede deel:
– Jolanda heet iedereen welkom bij het ‘vergader/ontmoetingsdeel’ van onze regio bijeenkomst. Zij kondigt ook meteen aan dat zij gaat stoppen en er dus dringend behoefte is aan een nieuwe kracht naast Edwin van de Beek. Er heeft zich (nog) niemand gemeld naar aanleiding van de uitnodiging ( waar al stond: stokje overdragen…). Op dit moment is deze plek dus vacant.
Jolanda: “Ik heb het vanaf de oprichting met veel plezier gedaan. Ik geloof ook echt in verbinding zoeken met elkaar, van elkaar leren en instanties als cvto, cito en inspectie vorzien van onze ervaringen, tips en tops. Ik hoop dat er snel versterking komt voor Edwin en ik dank allen voor het gestelde vertrouwen in mij.”

Tijdens de ontmoeting stond centraal: Eerste hulp bij examineren (EHBE)

CSPE’s
Geconstateerd wordt dat de CSPE’s van basis en kader inhoudelijk best wat vragen van de leerlingen. De PO moet binnen 30-45 minuten afgerond worden. De C-module: product maken en verbeteren past niet in de gegeven tijd. Dus worden er zijwegen bewandeld zoals: deelproducten vooraf alvast maken. Dit zijn dan wel deelproducten die niet beoordeeld worden.

Vraag: Er worden enquêtes afgenomen waarin de tijdnood wordt aangegeven door de collega’s. Wat wordt er met deze en de andere informatie uit de enquêtes gedaan?

Digitale examens
Er is een school die een ouderavond heeft belegd over de digitale examens. Hierin worden de ouders meegenomen in hoe dat nu precies zit. Kort op de ouderavond wordt er een inschrijving geopend waar leerlingen met ouders kunnen inschrijven op welk moment ze een digitaal examen willen gaan maken. Dit is door de leerlingen, ouders en school als positief ontvangen.

Toilet
Er is een school waar het een komen en gaan was van toiletterende kandidaten. Er is toen ingesteld dat het eerste uur geen toiletgang gemaakt mag worden. Er is besproken hoe dit op andere scholen geregeld is.

Extra voorzieningen tijdens het examen
Het lijkt alsof er steeds meer uitzonderingen zijn bij de leerlingen:

  • Oordoppen in
  • Voorin de zaal willen zitten
  • Een scherm om de leerling heen

Is dit op termijn nog houdbaar?

Werken op de computer
Gevraagd wordt hoe is het te controleren of het werk echt is. Iedereen kan iets uitprinten.
De meeste scholen paraferen (met of zonder stempel) elke bladzijde. Ook ter controle dat elke bladzijde uitgeprint is en er niks mist.

Leerlingen die spraaksynthese gebruiken krijgen in 50% van de gevallen een hoofdtelefoon van school en de andere 50% moet deze zelf meenemen.

2e correctie
Bij een collega is het ontvangen werk bij meerdere vakken slecht gecorrigeerd. Is hier een meldpunt (buiten school) voor? In dit geval kunnen de voorzitters van de examencommissies met elkaar overleggen.

Wolf Webbased
Waarom is er nog een papieren scorelijst nodig? De wens is er om voor een eenduidige aanpak te gaan en alles via Wolf te laten lopen.
Maar dan moet het met Wolff wel vlekkeloos gaan, dat is zeker nog niet het geval.

Rond 16.45 uur sloten we de middag.
Jolanda heeft het VAVO hartelijk bedankt voor de ontvangst.