Verslag PLEXS bijeenkomst regio MIDDEN op 13-02-2017

 

  1. Welkom op het Rembrandt College te Veenendaal door Edwin van de Beek, examensecretaris Tl bij het Rembrandtcollege en tevens regiocontactpersoon voor Plexs, door Piet Ham, bestuurslid van PEXS en door Jolanda Lemcke, mede regiocontactpersoon.
  2. Presentatie van de gang van zaken bij het examen op het Rembrandt. Dit vond plaats van 15.00 tot 16.00 uur. Zoals afgesproken presenteert steeds een andere school zich tijdens het ‘informele’ gedeelte van de middag. Enkele hoofdpunten: – Het Rembrandtcollege heeft ongeveer 1220 leerlingen, 150 Tl4- examen leerlingen en 130 HV examenleerlingen. De school werkt met een examensecr. voor de Tl en een voor de HV ( ieder 350 uur) met daarnaast ondersteuning van een onder-steuningscoördinator (psycholoog). 1 teamleider is eindverantwoordelijk. -Herkansingen verschilt bij elke school. Hierover ontstond ook hier weer stevig gesprek: recht op herkansing na ziek te zijn geweest….wat is ziek?….hoeveel herkansingen is reëel? … leerlingen gaan zaken uitstellen/zijn berekenend… Kern van dit punt: de school moet een herkansingsregel hebben, het is aan de school hoe die eruit ziet. Alleen voor maatschappijleer geldt een voorgeschreven recht op.
  3. -Bij het centraal examen wordt samengewerkt met de administraties van de sectoren, zittingsmappen klaarmaken, controleren van zaken. Bij de uitslag wordt elke geslaagde gebeld door de mentor, elke gezakte door de examensecretaris, die dan meteen een afspraak maakt over het vervolg. -Faciliteiten als leesondersteuning, extra tijd, computergebruik en rekenkaart worden gebaseerd op de regelgeving in de brochure vanuit het ministerie/cvte. De ondersteunings-coördinator speelt hier een grote rol: zoekt en controleert alle verslagen /verklaringen. Leidraad is steeds: is het in het belang van de leerling en is het haalbaar voor de school. Men merkt wel: er is toename o.a. door passend onderwijs, instroom vluchtelingen, maar ook mondige ouders.
  4. -De school werkt met toetsweken waarin zoveel mogelijk de ‘echte’ examensituatie wordt nagebootst, zo ‘voeden we de leerlingen op’ in de regels van het examen, zoals geen digitale faciliteiten (mobieltjes, ook geen smartwatch). Week voor de toetsweek is toets- en inlevervrij. Leerlingen kunnen zich goed voorbereiden.
  1. Janet van Nijerolde van de inspectie heeft ons na een korte pauze een en ander verteld over haar werk en examenervaringen. Een aantal highlights uit haar verhaal: – eerste aanspreekpunt bij examenzaken is het examenloket. Daarna pas inspectie. – advies: gaat er iets mis en liefst VOOR er iets misgaat: meld zelf. Klachten komen vanuit ouders, Laks, leerlingen: men weet de weg goed te vinden. – Afgelopen jaar 137 ongeldig verklaringen op 200.000 examens. Vele oorzaken/achtergronden: leerling onwel tijdens examen, spellingscontrole onterecht aan, hulpmiddelen die onterecht zijn toegekend of onterecht niet zijn neergelegd, stroomstoringen bij o.a. de rekentoets,…. – Elk jaar helaas ook zaken als: in een CSPE is een onderdeel geschrapt, want dat kwam niet zo goed uit…. Mag niet uiteraard. Of aanpassingen in het gemaakte werk door een docent: moeilijke gesprekken. –Tips: wijs leerlingen erop dat ze bij de rekentoets NIET terug kunnen naar deel 1 als ze in deel 2 zijn beland. – Aanleveren SE-cijfers aan DUO: moet in 2018 10 dagen voor aanvang van het eerste centraal examen. Tot 3 dagen voor aanvang kan daarop nog een aanpassing gebeuren. Wil je daarna nog een aanpassing doen dan MOET je inspectie dat melden. Het aantal last-minute-wijzigingen is hoog ( en neemt toe).

Vragen/bespreekpunten ingebracht door PLEXS-aanwezigen:

Errata: vorig jaar 1 heel, heel laat. Het aantal neemt toe. Tja, inspectie wijst daar het  CVTE en CITO op, maar kan daar weinig aan doen.

Conflicten over 2e correctie: lijken toe te nemen. Een school heeft het werk van meerdere docenten teruggestuurd omdat het slecht was nagekeken. Wanneer schakel je de inspectie in? Lastig. Als er een derde correctie nodig is, kan het gebeuren dat je pas later uitslag kunt geven, dat wil je eigenlijk ook niet. Of         omkeren van 1e en 2e correctie dan de oplossing is? Mogelijk juist meer conflicten.

Bezorging 2e correctiewerk: het onderling heen en weer sturen is velen een doorn  in het oog: onzorgvuldige postbehandeling. Kan inspectie weinig mee.

Mondige ouders: helaas krijgen ouders soms gelijk. Janet noemt een voorbeeld: een school die twee herkansingen aanbood op het CE, dat lijkt onbespreekbaar fout, maar in een rechtszaak hebben de ouders gelijk gekregen. Advies: blijf in gesprek en vraag zaken bij het examenloket na!

Rond 17.00 uur besluiten we met dit laatste advies onze tweede regiomiddag.

 

DE VOLGENDE REGIOBIJEENKOMST IS OP 6 NOVEMBER