Notulen extra ALV 6 november 2017

NOTULEN EXTRA ALV 6 november 2017

  1. Noortje opent om 16.46 uur de vergadering. Kort vertelt ze iets over de cursus voor beginnende examensecretarissen. Deze is zo’n succes dat er vanaf 18 december met een 2e tranche gestart wordt.

Daarnaast is het bestuur druk bezig met de organisatie van het congres op 5 februari en zit een delegatie van het bestuur op 4 december met OCW aan tafel over o.a. de rekentoets.

  1. Het bestuur stelt voor om Ton Nouwens per 1 augustus 2017 te benoemen tot bestuurslid van Plexs. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. Waarna Ton zichzelf kort voorstelt.
  2. Per 31/12 zijn twee van de leden die nu in de kascontrolecommissie zitten geen lid meer van Plexs en kunnen dus geen kascontrole meer doen. Is er iemand aanwezig die de komende twee jaar de kascontrole wil doen? Irene Lier geeft aan dat ze wel zitting wil nemen in de kascontrolecommissie voor 2017 en 2018.
  3. Voor de rondvraag zijn per mail geen vragen binnengekomen.
  4. Informatief wordt er gevraagd wat er in december met OCW besproken wordt mbt rekenen en of Plexs daar ook een stem in heeft.

Plexs zit niet bij de minister aan tafel, maar bij de ambtenaren die bij ambtenaren die de minister voeden. Het advies van Plexs aan ministerie is om in elk geval snel duidelijkheid te bieden mbt wet- en regelgeving omtrent rekenen voor het lopende schooljaar.

Het bestuur adviseert de leden om uit te gaan van de huidige wetgeving.

Noortje sluit, onder dankzegging aan de aanwezigen, de vergadering om 17.00 uur.