VO-raad publiceert nieuwe checklists en handreikingen schoolexaminering

Als examensecretaris of examencommissie al bezig met het examenreglement voor volgend schooljaar?

VO-raad heeft vorige week de geactualiseerde edities van haar checklists en handreikingen gepubliceerd.
Alle verwijzingen naar wet- en regelgeving in de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit WVO 2020 zijn hierin aangepast.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/checklists-en-handreikingen-schoolexaminering-geactualiseerd