VO-raad komt met nieuwe checklists en handreikingen

De checklists en handreikingen schoolexaminering zijn geactualiseerd door de VO-raad voor het komende schooljaar. Deze publicaties bieden scholen handvatten om te komen tot een goede kwaliteitsborging schoolexaminering. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Wel is de set uitgebreid met een handreiking voor de bestuurder: hoe te handelen inzake een geschil bij of na de vaststelling van de score voor het centraal examen.
Checklists en handreikingen schoolexaminering geactualiseerd en aangevuld met handreiking geschillen – VO-raad