Verplichte tweede correctie BB- EN KB-flex

Vanaf schooljaar 2021-2022 is tweede correctie een verplicht onderdeel van BB- en KB-flex. Dat betekent dat de scholen die de BB- en KB-flex examens afnemen zelf verantwoordelijk zijn voor het laten verrichten van eerste en tweede correctie. De scholen kunnen daarvoor docenten inschakelen uit de eigen school, maar het kunnen ook correctoren zijn van een andere school binnen hetzelfde bestuur of een school uit de regio.

CvTE heeft het besluit genomen na een succesvolle pilot in dit examenjaar. Voor een beschrijving van de werkwijze zie hoofdstuk 7 van de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2021’. De rapportage over de pilot tweede correctie bij BB- en KB-flex vindt u op Examenblad.nl.

Meer informatie over het systeem van eerste en tweede correctie krijgt u in september via de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2022’ en via de Septembermededeling op Examenblad.nl.