Verkeerde facturen

Door de overstap naar een ander administratief systeem heeft afgelopen donderdag een deel van onze leden een factuur ontvangen met een verkeerde adressering. Wij zijn druk bezig dit op te lossen. Leden of de administratie van de scholen ontvangen eerst een creditfactuur en vervolgens de juiste factuur voor 2023. Wij betreuren de fout en doen ons best dit zo spoedig mogelijk te corrigeren!