Themadag

Maandag 28 november heeft PLEXS weer een succesvolle themadag georganiseerd. Ongeveer 40 leden hebben zich bezig gehouden met het onderwerp “De rol van de examensecretaris in de examencommissie”.
In de ochtend heeft Astrid Wassink-Giesbers van OC&W de dag geopend met een presentatie over de doelstelling van een examencommissie in het VO en de rol van de examensecretaris. In de middag werd gewerkt in kleinere werksessies waarin dieper ingegaan werd op specifieke aandachtsvelden.
Goed nieuws voor de leden van PLEXS die niet aanwezig konden zijn. We gaan hetzelfde thema waarschijnlijk aanbieden op de volgende themadagen. Meer info over de mogelijkheid tot aanmelding volgt binnenkort..