Stelselonderzoek “Kwaliteit van de Schoolexaminering” gepubliceerd

Donderdag 12 oktober is het rapport gepresenteerd van het stelselonderzoek door de Inspectie naar de “Kwaliteit van de Schoolexaminering”. De inspectie concludeert in het rapport dat de kwaliteit van de schoolexaminering nog niet op alle scholen voldoende is en komt met enkele aanbevelingen. Eén ervan is dat de examensecretaris geen deel uit zou moeten maken van de examencommissie. Op ons forum hebben wij onze leden gevraagd hoe zij hier naar kijken.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z17280&did=2023D41996