Septembermededeling gepubliceerd

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2022’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2022’ gepubliceerd, met daarin alle relevante informatie over de centrale examens 2022 voor zowel examensecretarissen als docenten opgenomen.