Septembermededeling gepubliceerd

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2024’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2024’ op Examenblad.nl gepubliceerd.

In de Septembermededeling is alle relevante informatie over de centrale examens 2024 opgenomen voor zowel examensecretarissen als docenten. De Septembermededeling is voorzien van links naar regelgeving, mededelingen, brochures en bijlagen.