Septembermededeling gepubliceerd

Gisteren zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2023’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2023’ op Examenblad.nl gepubliceerd.

In de Septembermededeling is alle relevante informatie over de centrale examens 2023 opgenomen voor zowel examensecretarissen als docenten. De Septembermededeling is voorzien van links naar regelgeving, mededelingen, brochures en bijlagen.