Regiobijeenkomst Noord

Op maandagmiddag 12 juni heeft PLEXS een regiobijeenkomst voor Regio Noord georganiseerd in Assen. We spraken met een tiental examensecretarissen laagdrempelig en echt vanuit de praktijk over verschillende onderwerpen: PTA’s, examenreglement, cijferlijsten en diploma’s, handreikingen protocollen, examencommissie, taakomschrijvingen en facilitering. Er werden verschillende werkwijzen met elkaar gedeeld. Dit werd als goed en leerzaam ervaren. Begin volgend schooljaar geven we de bijeenkomst een vervolg en we willen dit ook in andere regio’s realiseren.