Oproep deelname aan klankbordbijeenkomsten Facet (op verzoek van CvTE)

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is op zoek naar vo- en mbo-scholen die willen meedenken over de werking van het computerexamensysteem Facet. Medewerkers van deze scholen en instellingen vragen wij in klankbordbijeenkomsten feedback te geven op nieuw ontwikkelde en bestaande functionaliteiten. De feedback en wensen worden verzameld en geanalyseerd en waar mogelijk op termijn gerealiseerd in Facet.

Praktisch
We zijn op zoek naar acht tot tien vo-/mbo-scholen die vier keer per jaar met ons willen meedenken. In elke bijeenkomst behandelen we een thema. Je kunt hierbij denken aan: de werking van de correctiemodule, de BCLD, de interface, de werking van afnamebeheer….
Het is de bedoeling dat bij een thema de persoon die binnen de school de meeste kennis heeft over het onderwerp aan de klankbordbijeenkomst deelneemt.
Als het thema van de bijeenkomst is: afnames inplannen, dan stuurt de school een afgevaardigde die zelf afnames inplant of hier veel mee te maken heeft.

Interesse?
Als jouw school hieraan wil meewerken, dan kan jouw school zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier. Op dit formulier geeft de school aan wie wij als contactpersoon kunnen benaderen. De contactpersoon zorgt er dan voor dat de meest geschikte persoon bij de bijeenkomst is.
Inschrijven kan tot en met 23 november. De startbijeenkomst voor contactpersonen vindt plaats in Utrecht op woensdag 30 november, 14:00-17:00 uur.
Degene die bij de bijeenkomst is, ontvangt naast een reiskostenvergoeding ook een onkostenvergoeding van 181,77 euro.
Voor de bijeenkomsten streven we naar een zo goed mogelijk afspiegeling van de scholen die Facet gebruiken. Op basis hiervan maken we een selectie uit de aanmeldingen. Na 23 november ontvangen de contactpersonen van de scholen en instellingen van ons bericht over deelname aan de klankbordbijeenkomsten.

Enquête feedback examensoftware Facet
Kun je of wil je niet aan de klankbordgroep deelnemen, maar wel graag input leveren? Dan kan je dit doen via ons feedbackformulier.