OCW: consultatie “Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten”

Bericht van OCW:
U kunt deelnemen aan de consultatie “Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten” .
De site is te bereiken met de volgende URL: http://www.internetconsultatie.nl/diverseuitvoeringsbesluiten
De consultatietermijn loopt tot 23 december 2016.