Minister publiceert examenmaatregelen voor 2022!

Op 17 december 2021 heeft minister Slob aanvullende maatregelen voor het examenjaar 2022 bekend gemaakt. Eindexamenkandidaten krijgen ook dit schooljaar een extra herkansing. Ook komt er weer de mogelijkheid om hun examens te spreiden over twee tijdvakken, waardoor ze meer voorbereidingstijd hebben. Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.

Daarnaast komt er een derde tijdvak, die loopt van 5 tot en met 8 juli.

Hieronder vindt u het besluit van de Minister en het bijbehorende servicedocument.

Besluit_eindexamen_voortgezet_onderwijs_2022

Servicedocument examens 2021-2022 versie 17 december 2021