Meivakantie voorbij, examens in zicht!

Nu de meivakantie weer voorbij is zitten we enkele dagen voor de start van de Centrale examens vmbo, havo, vwo en vavo. De digitale examens en de praktijkexamens zijn in veel gevallen al eerder begonnen.
We wensen iedereen, maar in het bijzonder de examensecretarissen veel succes met de laatste voorbereidingen en met de examens!