Kamerbrief over stand van zaken november 2020 eindexamen VO 2021

Vandaag heeft de minister in de Kamerbrief Eindexamen VO 2021: stand van zaken november een maatregel bekend gemaakt over de examinering van het beroepsgerichte profielvak. Daarnaast kondigt de minister een volgende Kamerbrief aan met duidelijkheid over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/11/20/eindexamen-vo-2021-stand-van-zaken-november-2020