Januari-aanvulling op Examenblad

Maandag 30 januari is de Januari-aanvulling op Examenblad.nl gepubliceerd. De Januari-aanvulling is toegevoegd aan de Septembermededeling. Ook is daarbij de Activiteitenplanning 2023 aangepast.

https://www.examenblad.nl/onderwerp/mededelingen-over-de-eindexamens-2/2023