Examenmonitor 2023 gepubliceerd

De Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2023 is begin september 2023 gepubliceerd. De Examenmonitor geeft een beeld van de resultaten van examens behaald op vo-scholen in 2023. De
monitor rapporteert over het slagingspercentage, de deelname aan het examen, de gemiddelde examencijfers,
herkansingen, de cijfers en het aantal onvoldoendes op de kernvakken, en maatwerkdiploma’s.