Examenmonitor 2021 gepubliceerd

De examenmonitor 2021 is gepubliceerd door het ministerie van OCW.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z18822&did=2021D40440