Examenmaatregelen 2023 bekend gemaakt!

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, heeft vandaag zijn besluit bekend gemaakt om voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona en alleen nog enkele kleine maatregelen te treffen, namelijk het verlengen van het tweede tijdvak van het centraal examen en de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het centraal schriftelijk
en praktisch examen (cspe).

Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de Kamerbrief.