Eindexamenbesluit VO is vervallen. Hoe om te gaan met de verwijzingen?

Op 1 augustus 2022 zijn de WVO en WVO BES vervangen door de nieuwe WVO 2020 en UB-WVO 2020. Het betreft hierbij geen inhoudelijke wijzigingen van wetgeving, maar alleen een veranderde indeling en formulering. Voor het Eindexamenbesluit VO geldt dat een deel hiervan is opgenomen in de WVO 2020 en een ander deel in het UB-WVO 2020. De regelingen in dit besluit blijven ook gewoon van kracht.

Voor scholen die naar een bepaalde examenregeling willen verwijzen – als zij bijvoorbeeld in het geval van onregelmatigheden bepaalde maatregelen willen toelichten – kan het nu echter lastig zijn de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden.

De VO-raad verwijst in onderstaand artikel naar de in het Staatsblad gepubliceerde omzettingstabellen:
https://www.vo-raad.nl/nieuws/waar-zijn-de-examenregelingen-te-vinden-in-de-nieuwe-wvo-en-het-uitvoeringsbesluit-wvo-2020