Eindexamen 2023: Maartaanvulling op de Septembermededeling gepubliceerd

Op Examenblad.nl is de Maartaanvulling gepubliceerd. De Maartaanvulling is toegevoegd aan de Septembermededeling en de Januari-aanvulling.

De Maartaanvulling betreft onder meer:
–  Adviestabel eerste tijdvak correctietijd
–  onderzoek correctietijd
–  quarantaine-oplossingen in het tweede tijdvak

Ook de Activiteitenplanning is aangevuld. Deze is onder andere aangevuld met uiterste data voor het melden van fouten in opgaven en correctievoorschriften aan de Examenlijn.