De start van examenjaar 2021 – Van de VO-raad

In september treffen de scholen de laatste voorbereidingen voor de schoolexaminering 2020-2021, onder andere door de vaststelling van het PTA voor 1 oktober. Met in het achterhoofd dat veel onzeker blijft over het verloop van het schooljaar, zet de VO-raad een aantal zaken op een rij met betrekking tot de examinering 2020-2021.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/de-start-van-examenjaar-2021