congres en ALV PLEXS OP 7 maart 2022!

Eenmaal per jaar nodigen wij al onze leden uit voor het landelijke congres, waar tevens de algemene ledenvergadering van PLEXS wordt gehouden. Het congres wordt ingevuld door tientallen workshops van ketenpartners en ervaringsdeskundigen op het terrein van examinering in het voortgezet onderwijs en vavo.

Het volgende congres zal worden gehouden op maandag 7 maart 2022.
De uitnodiging en invulling van het programma zal in januari worden verstuurd.

Deze datum is een week verschoven in verband met het Examenfestival vmbo, waaraan veel collega’s als docent deelnemen en waar PLEXS ook aan meewerkt.