Collegiale ondersteuning aangeboden door VO-raad

Hoe kan worden vormgegeven aan collegiale consultatie rond het thema schoolexaminering? Tijdens een aantal werkbijeenkomsten kunt u hierover samen met andere scholen en de VO-raad in gesprek gaan, en bijdragen aan de ontwikkeling van kaders, modellen en een werkwijze. Ook neemt u deel aan een collegiale consultatie waarbij de vastgestelde werkwijze in de praktijk wordt toegepast. De eerste bijeenkomsten zijn al geweest en op 12 maart is er een volgende bijeenkomst waar u zich nog voor kunt aanmelden.

Aanmelden kan via deze link.