Collegiale consultatie

Als eindexamensecretaris ben je de vraagbaak voor de schoolleiding en voor collega’s. Maar je wilt weleens aan andere eindexamensecretarissen vragen waar zij tegenaan lopen, of zij adviezen en/of voorbeelden van een goede aanpak hebben en hoe zij de kwaliteit van de schoolexaminering borgen. Of wil je een collega helpen door mee te kijken, te luisteren en tips te geven? Hoe vind je die andere eindexamensecretaris?

Ter uitvoering van de achtste actielijn ter versterking van de schoolexaminering heeft de VO-raad een handreiking opgesteld voor scholen zodat zij zelf een collegiale consultatie kunnen uitvoeren.

Om scholen behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een school die openstaat voor collegiale consultatie, zijn er vanuit het programma Voortgezet leren (eenmalig) middelen ter beschikking gesteld. PLEXS is bereid gevonden de aanmelding en het met elkaar in contact brengen van de betreffende scholen te verzorgen.

Het is de bedoeling dat een schoolleider en de examensecretaris de collegiale consultatie uitvoeren. De scholen bepalen zelf de vorm en inhoud van deze collegiale consultatie. Zij maken onderling afspraken over de omvang van de consultatie en onderwerpen die worden geagendeerd. Ook of er fysiek schoolbezoek plaatsvindt of de consultatie digitaal gebeurt, is aan de scholen zelf.

Aanmelden voor de collegiale consultatie is tot 9 oktober mogelijk via deze link