Besluit Eindexamens, Servicedocument en Maartaanvulling

Dinsdag 16 maart is een nieuwe versie van het Besluit eindexamens gepubliceerd. Daarbij is ook een hernieuwd Servicedocument toegevoegd. Dit is een nadere toelichting op de aangekondigde maatregelen en sluit aan op het Besluit eindexamens 2021.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021

Besluit Eindexamens 2021

Op donderdag 18 maart is bovendien de Maartaanvulling gepubliceerd.
https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021