Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Vandaag heeft de minister het besluit eindexamen vo gepubliceerd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/16/besluit-eindexamen-voortgezet-onderwijs-2021

 

Belangrijke punten hieruit:

Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken. Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt hiervoor uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt bovendien een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak. Ook krijgen alle leerlingen in het regulier onderwijs, vavo en diplomakandidaten van het staatsexamen een extra herkansing voor een centraal examen.