Aanpassing eindexamenbesluit vo (EBVO) voor de versterking van de schoolexaminering gaat in per 1 augustus 2021

In 2018 en 2019 is ophef ontstaan rondom de eindexamens. Het bleek dat leerlingen het schoolexamen (SE) niet voldoende hadden afgerond voor de start van de centrale examens (CE). Onderzoeken die uitgevoerd zijn naar aanleiding van deze incidenten lieten zien dat er kwetsbaarheden zijn in de kwaliteitsborging van het schoolexamen. De examenincidenten waren een wake-up call voor het veld en scholen hebben samen met de VO-raad actie ondernomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen in de regelgeving ondersteunen deze ontwikkeling. De wijzigingen in het eindexamenbesluit vo (hierna: EBVO) regelen op hoofdlijnen de volgende vier dingen:

  • Het wordt verplicht voor vo-scholen om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.
  • In het EBVO worden de taken van de examensecretaris verduidelijkt en wordt de verplichting opgenomen om de taakomschrijving voor de examensecretaris binnen de school vast te leggen, met als doel om zijn of haar positie te versterken.
  • Er worden twee aanpassingen gedaan rondom het programma van toetsing en afsluiting (PTA):
    • Het wordt verplicht dat in het PTA duidelijk wordt gemaakt wat de samenhang is tussen (verplichte) examenstof en de toetsen in het PTA.
    • Er wordt verduidelijkt hoe het PTA tot stand moet komen, en hoe deze (in uitzonderlijke gevallen) nog na 1 oktober kan worden aangepast.
  • Het wordt verplicht dat scholen de schoolexamen resultaten, inclusief onderliggende cijfers, uitreiken aan leerlingen voor de start van de centrale examen in de vorm van een ondertekend document. De afronding van de schoolexamen wordt op deze manier duidelijk gemarkeerd.

Deze maatregelen gelden vanaf 1 augustus 2021.

Voor meer informatie en antwoord op de meest voorkomende vragen zie rijksoverheid.nl.