Kamerbrief over stand van zaken november 2020 eindexamen VO 2021

-

Vandaag heeft de minister in de Kamerbrief Eindexamen VO 2021: stand van zaken november een maatregel bekend gemaakt over de examinering van het beroepsgerichte profielvak. Daarnaast kondigt de minister een volgende Kamerbrief aan met duidelijkheid over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/11/20/eindexamen-vo-2021-stand-van-zaken-november-2020

Collegiale consultatie

-

Als eindexamensecretaris ben je de vraagbaak voor de schoolleiding en voor collega’s. Maar je wilt weleens aan andere eindexamensecretarissen vragen waar zij tegenaan lopen, of zij adviezen en/of voorbeelden van een goede aanpak hebben en hoe zij de kwaliteit van de schoolexaminering borgen. Of wil je een collega helpen door mee te kijken, te luisteren en tips te geven? Hoe vind je die andere eindexamensecretaris?

Ter uitvoering van de achtste actielijn ter versterking van de schoolexaminering heeft de VO-raad een handreiking opgesteld voor scholen zodat zij zelf een collegiale consultatie kunnen uitvoeren.

Om scholen behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een school die openstaat voor collegiale consultatie, zijn er vanuit het programma Voortgezet leren (eenmalig) middelen ter beschikking gesteld. PLEXS is bereid gevonden de aanmelding en het met elkaar in contact brengen van de betreffende scholen te verzorgen.

Het is de bedoeling dat een schoolleider en de examensecretaris de collegiale consultatie uitvoeren. De scholen bepalen zelf de vorm en inhoud van deze collegiale consultatie. Zij maken onderling afspraken over de omvang van de consultatie en onderwerpen die worden geagendeerd. Ook of er fysiek schoolbezoek plaatsvindt of de consultatie digitaal gebeurt, is aan de scholen zelf.

Aanmelden voor de collegiale consultatie is tot 9 oktober mogelijk via deze link

Geef je mening over de concept-regeling Examenbesluit!

-

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het Eindexamenbesluit VO (EBVO) aanpassen m.b.t de versterking van de kwaliteit schoolexaminering. Aandachtspunten hierbij zijn:

(1) aanscherpen en aanvullen vereisten examenreglement en pta;
(2) verplichten examencommissie voor vo-scholen;
(3) verduidelijking en versterking rol examensecretaris;
(4) aanscherpen eisen rondom het uitreiken schoolexamenresultaten aan kandidaten.

De concept-regeling staat nu gepubliceerd. Door middel van internetconsultatie kan hierop een reactie gegeven worden.

De concept-regeling is hier te vinden:
https://www.internetconsultatie.nl/ebvoschoolexamens

 

 

Ervaren secretaris en wil je aan de cursus een bijdrage leveren? Meld je aan!

-

Voor de cursus startende examensecretaris zoekt PLEXS een aantal ervaren examensecretarissen die tijdens een forumbijeenkomst vragen willen beantwoorden van de deelnemers.

De bijeenkomsten zijn op 21 september en 28 september 2020.
De bijeenkomsten zijn online.

We zoeken voor elke datum een havo/vwo examensecretaris en een vmbo examensecretaris. 

De ervaren examensecretaris ontvangt een speciaal PLEXS cadeau als bedankje.

Heb je interesse? Meld je aan bij bestuur@plexs.info

De start van examenjaar 2021 – Van de VO-raad

-

In september treffen de scholen de laatste voorbereidingen voor de schoolexaminering 2020-2021, onder andere door de vaststelling van het PTA voor 1 oktober. Met in het achterhoofd dat veel onzeker blijft over het verloop van het schooljaar, zet de VO-raad een aantal zaken op een rij met betrekking tot de examinering 2020-2021.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/de-start-van-examenjaar-2021

 

Cito komt met Toetsen op Maat

-

Start inschrijven onderzoeksproject Toetsen op Maat

Beste examensecretaris,

Als gevolg van de coronacrisis zijn docenten en leerlingen dit jaar behoorlijk uitgedaagd. We kunnen ons voorstellen dat docenten met eindexamenklassen aan het begin van het nieuwe schooljaar graag willen weten waar hun eindexamenleerlingen staan. Daarom introduceren wij binnenkort Toetsen op Maat. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per school is slechts één inschrijving voldoende om te kunnen deelnemen. Wij vragen jou als examensecretaris om bij interesse vanuit jouw school, de inschrijving te verzorgen. Alvast hartelijk dank!

Over Toetsen op Maat
Toetsen op Maat is een onderzoeksproject waarmee docenten met een eindexamenklas, snel en onderbouwd inzicht kunnen krijgen in het kennisniveau van hun leerlingen. Deelname biedt hen een uitgebreide rapportage over de prestaties, waarmee zij vervolgens zelf aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld door met de hele klas aan bepaalde leerdoelen te werken, of juist met een individuele leerling te kijken wat nodig is om op het gewenste niveau te komen. En deelname helpt ons om te onderzoeken hoe we onze toetsen en examens nòg beter kunnen laten aansluiten op de leerdoelen van het vak van de docent.

Inschrijven
Door op schoolniveau in te schrijven, is jouw school direct verzekerd van deelname met alle eindexamenleerlingen, voor alle beschikbare vakken en gekozen schoolniveaus. Toetsen op Maat wordt ontsloten via drie platforms en is beschikbaar voor de volgende vakken en niveaus:

Vak VMBO-4 HAVO-5 VWO-6
Aardrijkskunde*   x x
Geschiedenis*   x x
Natuurkunde   x x
Nask 1 kader, gt    
Nask 2 kader, gt    
Scheikunde   x x
Biologie kader*, gt* x x
Wiskunde basis, kader, gt    
Wiskunde A+B*   x x
Economie kader, gt x x

*) komen maximaal twee weken later beschikbaar

Per 1 september komt een online inschrijfformulier beschikbaar via onze webpagina, waarop jij namens jouw school de gewenste opties eenvoudig en in één keer kan aangeven.

Beschikbaarheid
Wij streven ernaar om per 7 september Toetsen op Maat beschikbaar te stellen voor alle deelnemende vakken. Houd aub onze website in de gaten voor de laatste informatie hierover. Deelname is mogelijk tot de kerstvakantie 2020.

Meer weten? Ga naar onze website. Hier vind je ook een uitgebreide vraag- en antwoordlijst. Staat jouw vraag en antwoord hier niet tussen, stuur dan een mail naar toetsenopmaat@cito.nl. Onze collega’s helpen je graag verder.

Brief van Minister Slob over de rekentoets

-

Op verzoek van de Tweede Kamer wil de minister u graag informeren over het wetsvoorstel afschaffen rekentoets en het vervolgtraject voor rekenen.

https://www.examenblad.nl/document/wetsvoorstel-afschaffen-rekentoets

 

Na een bijzonder 2020 op weg naar examenjaar 2021

-

Na de bijzondere afronding van het examenjaar 2020 bereiden scholen zich voor op het examenjaar 2021. Met in het achterhoofd dat veel onzeker is over het verloop van het volgende schooljaar, zet de VO-raad een aantal zaken op een rij met betrekking tot de examinering 2020/2021.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/na-een-bijzonder-2020-op-weg-naar-examenjaar-2021

 

Q en A van het ministerie

-

Het ministerie van OCW heeft een QenA overzicht op de site geplaatst met antwoorden op veel voorkomende vragen.

In ons Forum kun je vragen die niet genoemd zijn, maar toch bij je leven nu stellen. Wij zullen ze verzamelen en doorspelen naar het ministerie!

Enkele vragen die nog niet zijn toegevoegd:

Kan ik als school nu al diploma’s gaan uitreiken op basis van se-resultaten van de leerlingen?

Nee, dat kan niet. Hiervoor is eerst aanpassing van wet- en regelgeving, met name de slaagzakregeling nodig. De voor dit schooljaar geldende slaagzakregeling zal in de loop van april bekend worden.

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn se’s. Ben ik dan nu geslaagd?

Dat kan nu nog niet bepaald worden. Dat is afhankelijk van de precieze slaagzakregeling die gaat gelden. Die zal in de loop van april bekend worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

dossier corona

-

MEEST RECENTE INFO RONDOM HET CORONAVIRUS:

19-05 10:00 Handreiking Uitvoering diplomering examenjaar 2019-2020

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/947/original/Handreiking_Uitvoering_diplomering_examenjaar_2019-2020_i.v.m._Covid-19-maatregelen_.pdf?1589960777

15-05 10:00 Aanvulling op servicedocument versie 2

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/933/original/20200515-aanvulling-op-servicedocument2.pdf?1589554866

22-04 13:30 Handreiking RV-toetsen

De handreiking voor het maken van de Resultaat Verbetering (RV)- toetsen is vandaag verspreid door Cito.

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/schoolexamens-online-hulp-docenten-rv-toets

09-04 17:00 Berekening eindcijfers 2019-2020

Veel scholen hebben vragen rondom de afronding van de cijfers 2019-2020. Dit document biedt een uitwerking en een stappenplan.

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/909/original/Berekening_eindcijfers_2019-2020__1404.pdf?1586856222

09-04 11:00 Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’

De VO-Raad heeft nu ook een handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ gepubliceerd.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-aanpassing-pta-en-examenreglement-voor-leerlingen-in-voorexamenjaren-beschikbaar

08-04 12:30 Servicedocument schoolexamens versie 2 incl slaag-zakregeling

De laatste info over de schoolexamens en de slaag-zakregeling 2019-2020 in een servicedocument van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Toetsen en Examens

https://www.examenblad.nl/nieuws/20200408/servicedocument-voor-vo-vavo-en/2020

31-03 10:00 Online helpdesk schoolexamens

Stichting Cito (divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie) opent in samenwerking met Kennisnet en SLO een online helpdesk voor vragen over schoolexamens. Je kunt er terecht met alle vragen rondom afsluitende toetsing in dit schooljaar. Denk aan vragen over het (digitaal) afnemen van een schoolexamen. Vragen over de kwaliteit van (digitale) opdrachten of wanneer je twijfelt over de samenstelling van je (digitale) examen. Mail de online helpdesk via hulpbijexamens@cito.nl. Meer weten? Kijk dan op www.cito.nl/online-hulp-schoolexamens.

27-03 17:00 Servicedocument schoolexamens

De laatste info over de schoolexamens in een servicedocument van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Toetsen en Examens

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument-2-vo-vavo-2020

 

24-03 20:45 QenA van het Ministerie. Stel vragen op het forum!

Het ministerie van OCW heeft een QenA overzicht op de site geplaatst met antwoorden op veel voorkomende vragen.

In ons Forum kun je vragen die niet genoemd zijn, maar toch bij je leven nu stellen. Wij zullen ze verzamelen en doorspelen naar het ministerie!

Enkele vragen die nog niet zijn toegevoegd:

Kan ik als school nu al diploma’s gaan uitreiken op basis van se-resultaten van de leerlingen?

Nee, dat kan niet. Hiervoor is eerst aanpassing van wet- en regelgeving, met name de slaagzakregeling nodig. De voor dit schooljaar geldende slaagzakregeling zal in de loop van april bekend worden.

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn se’s. Ben ik dan nu geslaagd?

Dat kan nu nog niet bepaald worden. Dat is afhankelijk van de precieze slaagzakregeling die gaat gelden. Die zal in de loop van april bekend worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

24-03 20:40 Kamerbrief Ministerie OC&W nav cancellen CE

Hieronder vind je de link naar de kamerbrief die de ministers van Onderwijs vandaag naar de 2e kamer gestuurd hebben.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05514&did=2020D11480

 

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

 

17-03 16:00 Kamerbrief Ministerie OC&W:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/brief-aan-de-tweede-kamer-inzake-maatregelen-examens-voortgezet-onderwijs-vanwege-het-corona-virus

 

17-02 16:00 Handreiking VO-raad over aanpassen PTA:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/scholen-krijgen-ruimte-voor-schoolexamens-en-cspe