Meedenken rooster centraal examen?

Aan de leden van PLEXS.

Maandag 23 maart heb ik tijdens het PLEXS congres (in de workshop Rooster en Jaarplanning) een oproep om toe te treden tot een klankbordgroep, die met het CvTE overlegt over samenstelling van het examenrooster.

Met deze tekst op de site verbreed ik die oproep naar alle leden van
PLEXS: als je mee wilt denken over het optimale rooster voor het
centraal examen, rekening houdend met nu eenmaal geldende kaders: Meld
je aan bij het bestuur van PLEXS. (bestuur@plexs.info)

Met vriendelijke groet,

Adri van der Ven
CvTE