Nieuwe bestuursleden gezocht

-

Komende ALV op maandag 5 februari zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn daarom twee vacatures in het bestuur. Heb je interesse of wil je meer weten over de bestuursfunctie neem dan contact op met bestuur@plexs.info.