Informatie over terugvaloptie bij examen op hoger niveau

-

Op www.examenloket.nl staat informatie over de terugvaloptie bij examen op hoger niveau. Op verzoek van het examenloket, omdat examenloket op het PLEXS congres niet de juiste informatie heeft gegeven, hebben we deze informatie ook in dit nieuwsbericht opgenomen.

Kan een leerling die een examen op hoger niveau heeft afgelegd en vanwege een tegenvallend resultaat heeft besloten om gebruik te maken van de terugvaloptie (artikel 51a Eindexamenbesluit VO) als het cijfer op het eigen niveau bekend is, besluiten welk cijfer c.q. niveau mee gaat tellen in de uitslagbepaling? M.a.w. kan hij dan alsnog kiezen voor het cijfer op het hogere niveau?

Nee, dit kan niet. De terugvaloptie staat niet gelijk aan een herkansing. Als er eenmaal is gekozen voor het gebruik maken van de terugvaloptie telt dat cijfer mee bij de uitslagbepaling. Dit i.t.t. de gang van zaken bij een herkansing waarbij het hoogste cijfer telt (artikel 51 lid 3 Examenbesluit VO). Als de terugvaloptie niet het gewenste resultaat oplevert, kan de leerling eventueel de herkansing gebruiken om dit cijfer te repareren.
Daarom is het verstandig om goed na te denken over het al dan niet gebruik maken van de terugvaloptie. Dit geldt met nadruk voor leerlingen in vmbo-bb/-kb, omdat het bij de digitale examens mogelijk is om een ‘terugval-examen’ in te plannen vóórdat het cijfer voor het vak op het hogere niveau bekend is. Indien het ‘terugval-examen’ wordt gemaakt, geldt dat resultaat.