PLEXS, verleden, heden en toekomst

-

Op 24 juni jongsleden hebben wij intern gesproken over de ontwikkelingen van onze jonge vereniging. Dit schooljaar bestaat PLEXS 5 jaar en hebben we vooral gewerkt aan het neerzetten van de organisatie en activiteiten. Het is tijd om die activiteiten verder uit te bouwen en ook verder vooruit te kijken naar de doelen die PLEXS voor ogen heeft.
(Keten-)partners weten ons steeds vaker te vinden bij dossiers die invloed hebben op het werk van de examensecretaris binnen de scholen.

Naast het landelijke congres, waar vele ketenpartners ieder jaar vele leden van het laatste nieuws op de hoogte brengen, hebben we ook een cursus. Deze cursus is van begin af aan al een groot succes en wordt ook zeer positief door de verschillen leden ervaren.

Het komende jaar gaan we verder om de volgende stap te maken waarin we de vier pijlers van PLEXS verder vorm gaan geven in beleid.