Examens gaan door, de Kamerbrief en het servicedocument gepubliceerd

-

12 februari heeft de minister van OCW bekend gemaakt dat examens in het VO doorgaan.

In een Kamerbrief zijn de aanvullende maatregelen aangekondigd, inclusief een servicedocument.

Aanvulling_besluit_eindexamen_voortgezet_onderwijs_2021

servicedocument-eindexamens-corona