Collegiale ondersteuning aangeboden door VO-raad

-

Hoe kan worden vormgegeven aan collegiale consultatie rond het thema schoolexaminering? Tijdens een aantal werkbijeenkomsten kunt u hierover samen met andere scholen en de VO-raad in gesprek gaan, en bijdragen aan de ontwikkeling van kaders, modellen en een werkwijze. Ook neemt u deel aan een collegiale consultatie waarbij de vastgestelde werkwijze in de praktijk wordt toegepast. De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 oktober; op 7 november vindt een vervolgbijeenkomst plaats.

Aanmelden kan via onderstaande link:

https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/werkbijeenkomst-collegiale-consultatie-examinering