Forum Huisregels

  • Bijdragen zijn zakelijk en concreet. Gebruik passende, beschrijvende en inhoudelijke titels, geen titels zoals bijvoorbeeld “Help!”, “Wat is dit?”, “Vraagje”.
  • Zoek eerst of een vraag/onderwerp al eerder is besproken. Zo niet, plaats bijdragen dan in passende forums. Als van het onderwerp afgeweken wordt, maak dan een nieuw onderwerp.
  • Reageer altijd oplossingsgericht.
  • Het is niet toegestaan reclame te maken, ook geen subtiele.
  • Reageer op het forum niet op overtredingen van deze toezeggingen. Informeren van de webbeheerder wordt wel gewaardeerd.
  • In geval van onduidelijkheden beslist het bestuur.
  • Door deel te nemen aan dit forum geeft u aan akkoord te gaan met deze regels.

Disclaimer: Het forum is een vorm van collegiale uitwisseling. Het bestuur van PLEXS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegeven antwoorden. De ketenpartners kunnen via het Examenloket formele antwoorden geven.