Uitnodiging onderzoek CvTE

- Alle regio's

Op verzoek van CvTE plaatsen wij hier een uitnodiging voor een onderzoek. CvTE zoekt 10 personen: contactpersonen examencommissie en/of examensecretaris…

Lees verder

Septembermededeling gepubliceerd

- Alle regio's

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2022’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2022’ gepubliceerd, met daarin alle relevante informatie…

Lees verder

Januari-aanvulling op de Septembermededeling

- Alle regio's

Op Examenblad zijn mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo gepubliceerd.(Septembermededeling en Januari-aanvulling) https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021  

Lees verder

Servicedocument examens 2021

- Alle regio's

Informatie voor scholen over het eindexamen in schooljaar 2020-2021. Toelichting van de aangekondigde maatregelen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021    

Lees verder