Januari-aanvulling op de Septembermededeling

- Alle regio's

Op Examenblad zijn mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo gepubliceerd.(Septembermededeling en Januari-aanvulling) https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021  

Lees verder

Servicedocument examens 2021

- Alle regio's

Informatie voor scholen over het eindexamen in schooljaar 2020-2021. Toelichting van de aangekondigde maatregelen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021    

Lees verder

Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

- Alle regio's

Vandaag heeft de minister het besluit eindexamen vo gepubliceerd. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/16/besluit-eindexamen-voortgezet-onderwijs-2021   Belangrijke punten hieruit: Leerlingen kunnen in 2021 hun examens…

Lees verder

Collegiale consultatie

- Alle regio's

Als eindexamensecretaris ben je de vraagbaak voor de schoolleiding en voor collega’s. Maar je wilt weleens aan andere eindexamensecretarissen vragen…

Lees verder