Downloads

PLEXS-congres 5 februari 2018

profielvak-cspe's 2018

Download

De ontwikkeling van een centraal examen

Download

Normering

Download

Werkdruktemakers

Download

CITO: halen en brengen

Download

CITO: webbased Wolf

Download

Informeel leiderschap

Download

Examenreglement (workshop Cascade)

Download

Examenloket

Download

Nieuwsbrief 1 2017-2018

Nieuwsbrief 1 2017-2018

Download

PLEXS congres 13 maart 2017

LOB in het PTA van het vmbo

Download

Verslag ALV 13 maart 2017

Download

Webbased Wolf 2017

Download

Staatsexamens-vo

Download

Opbrengst gericht werken

Download

Opdrachten bij opbrengst gericht werken

Download

CSPE's van 2017 en later

Download

Cito-Normering centrale examens

Download

Cito-normering antwoord op twee vragen

Download

Het examenloket

Download

Het ideale examenreglement

Download

Facet

Download

Toetsbeleid

Download

Examenreglementen

Download

Informeel leidinggeven

Download

Protocollen examens 2016

VO-raad / AOC-raad

Wist jij dat voor een goed verloop protocollen beschikbaar zijn gesteld? Zie hieronder de protocollen van het examen 2015. Zodra een update beschikbaar is, dan worden deze gepubliceerd op deze website.

PROTOCOLLEN CENTRAAL EINDEXAMEN VO 2016
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen ook dit schooljaar bij de afname van de centrale examens gebruikmaken van de protocollen die de VO-raad en de AOC Raad hebben opgesteld.

Download

PTA en reglementen

Wet en regelgeving

Examenreglement: via wetten.overheid.nl

Programma van Toetsing en Afsluiting:
via wetten.overheid.nl – artikel 3

Download

Startconferentie 2014

Presentatie Startconferentie Plenaire gedeelte

Presentatie Startconferentie Plenaire gedeelte

Download

Presentatie Startconferentie Regio-gedeelte

Presentatie Startconferentie Regio-gedeelte

Download

ALV & Congres 2015

Verslag ALV

Op maandag 23 maart 2015 vond de eerste ALV plaats. Klik op download voor het verslag.

Download

DUO/ Examenloket

Marlies van Tooren (DUO/ Examenloket): “Het viel me op dat examensecretarissen in het algemeen vriendelijke, open en vrolijke mensen zijn. Dat merken we ook aan de telefoon bij het Examenloket. Dat komt de sfeer straks tijdens het centraal examen zeker ten goede. Hopelijk leidt dat ook tot mooie eindresultaten! Succes!”

Download

Examenloket

Klik op download voor de presentatie/ informatie over de correctievoorschriften.

Download

CvTE (vernieuwing vmbo)

Klik op download voor de presentatie over de Vernieuwing vmbo (beroepsgerichte programma)

Download

CvTE (rooster & jaarplanning)

Klik op download voor de presentatie van het CvTE over het Rooster en de Jaarplanning.

Download

“Er was mij verzocht op 23 maart jl. voor de leden van Plexs een workshop over het wettelijk kader voor de examenreglementen te verzorgen. Ik vond het een eer om daarvoor bij de oprichting van uw platform gevraagd te worden. Ik vroeg mij wel af hoe ik over de – door velen toch als ietwat saaie en taaie stof ervaren – wettelijke regels een boeiende workshop kon geven. Gezien het aantal deelnemers en aanmeldingen veronderstelde ik dat dit wel een onderwerp was wat velen boeide en het daardoor wel een middag met veel interactie zou kunnen worden, waarbij veel ervaringen en kennis gedeeld zouden kunnen worden. In mijn beleving voldeed de middag aan deze verwachting. Het onderwerp sprak velen tot de verbeelding. Na enkele voorbeelden uit de praktijk en het bespreken van enkele uitspraken van rechters werden oplossingen uit de praktijk gedeeld en ontstond er wisselwerking tussen de deelnemers. In mijn beleving was het voor de deelnemers daardoor een leerzame en informatieve middag.”

Bas Vorstermans,
Advocaat VBS

Download

Nieuwsbrieven PLEXS

Nieuwsbrief 1: januari 2015

Klik hier …

Er is hieronder geen bestand beschikbaar via ‘Download’

Download

Nieuwsbrief 2: oktober 2015

LET OP: er staat helaas een fout in de nieuwsbrief. Waarvoor excuus.
Hieronder de goede tekst vanaf: Nieuws van … Het examenloket.

Examenloket
Het Examenloket bestaat uit een team van acht medewerkers, waarvan twee wet- en regelgeving specialisten, die telefonisch en per e-mail gestelde vragen afhandelen. Regelmatig is er contact met de werkgroep Examens van de inspectie, met het CvTE, met de afdeling Examendiensten van DUO in Groningen om te informeren hoe iets exact is geregeld of om een vraag over te dragen als er een beslissing moet worden genomen. De scholen weten het Examenloket goed te vinden. Het hele jaar door komen er telefoontjes en e-mails binnen. Uiteraard zijn er ook tijden van topdrukte, m.n. in de maanden april en mei. Afgelopen jaar ging het in april en mei totaal om bijna 2300 vragen (telefoon plus e-mail) per maand. We streven er naar altijd zo snel mogelijk antwoord te geven, maar bij ingewikkelde zaken kan het wat langer duren.
Ook dit schooljaar zal het Examenloket haar best doen u zo adequaat mogelijk te bedienen. Blijf vooral bellen en mailen en houd op www.examenloket.nl de ‘veel gestelde vragen’ in de gaten.

Voor de nieuwsbrief: klik hier …
Er is hieronder geen bestand beschikbaar via ‘Download’

Download

ALV 7 maart 2016

Huishoudelijk reglement van de vereniging

Download

Agenda ALV 7 maart 2016

Download

Workshops Congres 7 maart 2016

Download

Verslag ALV 7 maart 2016

Hierbij het verslag van de ALV 2016.

Download

Bestuurswisseling

In de bijlage vind je het rooster van aftreden.

Download

Congres 2016: presentaties

Onderwerp: Beperkingen

Download

Onderwerp: Communicatie CvTE

Download

Onderwerp: Diagnostische tussentijdse toets

Download

Onderwerp: Externe correctie en Flexibele CE's

Download

Onderwerp: Rooster van het Centraal examen

Download

Onderwerp: Met Facet naar 2020

Download

Onderwerp: Inspectie Conflicten

Download

Onderwerp: Inspectie Onregelmatigheden

Download

Onderwerp: Inspectie Toezicht

Download

Onderwerp: CvTE CSPE

Download

Onderwerp: Training Examensecretarissen

Download